ВЕЧЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СВАТБЕНИ ДИСКОВОДЕЩИ!!!!